Oświadczenia majątkowe radnych

Rada Gminy
Oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Rada Gminy
Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Rada Gminy
Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Rada Gminy
Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Rada Gminy
Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie składanie na koniec kadencji 2010-2014
Oświadczenie na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Rada Gminy
Oświadczenie na rozpoczęcie kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2017r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. korekta
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Rada Gminy
Oświadczenie za 2018 r.
Rada Gminy
Oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Rada Gminy
Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Rada Gminy
Oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Gminy
Oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok