Oświadczenia majątkowe władz gminy

Sekretarz
Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023
Zespół Administracji Szkół w Wohyniu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Zakład Komunalny “PRYZMAT” w Wohyniu
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Gminna Biblioteka w Wohyniu
Oświadczenie za 2018 r.
Skarbnik
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Szkoła Podstawowa w Bezwoli
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Zespół Szkół im. Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Szkoła Podstawowa w Ostrówkach
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wójt Gminy
Oświadczenie składane na koniec kadencji 2010-2014
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie składane na rozpoczęcie kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wójt Gminy
Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie za 2019 r.
Oświadczenie za 2018 r.
Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
Szkoła Podstawowa w Bezwoli
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Skarbnik
Oświadczenie na początek kadencji
Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Szkoła Podstawowa w Lisiowólce
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wohyniu
Oświadczenie na początek kadencji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wohyniu
Oświadczenie za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Zespół Administracji Szkół w Wohyniu
Oświadczenie na początek kadencji
Gminne Centrum Kultury w Wohyniu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.